คุณทรรศนะ บริจาคเงินพัฒนาการศึกษา

คุณทรรศนะ บริจาคเงินพัฒนาการศึกษา
 เลี้ยงอาหารเด็ก  เนื่องในโอกาสวันเด็ก 

4  กันยายน  2558
  

นำเงินไปตัดเสื้อให้เด็กๆแล้วไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น