พิธีมอบวุฒิบัตรอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด

สอนโดยครูตำรวจ  โครงการ DARE  Thailand

โรงเรียนวัดเนื้อร้อน  โรงเรียนวัดหนองพังค่า และโรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี

4  กันยายน  2558
 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น